Общи условия

т. 1 Общите условия са приложими за всички потребители на сайта Investments.bg и участници в събитието -  семинар на Роберт Ролих “Решение за един милион долара”. Собственик на сайта Investments.bg е Проджекта ООД с ЕИК 131231853 – организатор на събитието.

т.2 Попълването и изпращането на регистрационна форма представлява заявка за участие.

т. 3 Плащането (когато се дължи такова) се извършва в срок от 3 работни дни от датата на изпращане на заявката за участие.

т. 4 Регистрацията за участие се извършва след получаването на дължимото плащане (когато се дължи такова). При отказ от участие или неплащане след изпращане на заявка, лицето няма право да ползва преференциална цена при последваща регистрация, без изричното писмено съгласие на организатора.

т. 5 Организаторът си запазва правото да анулира заявка за безплатно участие на лица, които не са дали пълна информация при попълване на регистрационната форма или които, по негова преценка, не отговарят на профила на целевата група на събитието - хора, които разполагат с пари за инвестиране.

т. 6  При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг до 5 работни дни преди датата на събитието.

т. 7 При отказ от участие таксата се възстановява след писмено искане, получено поне три седмици преди датата на провеждане на събитието. Организаторите си запазват правото да удържат 10% от заплатената сума за покриване на разходите по администриране на регистрацията.

т. 8 Използването на сайта, включително попълването на регистрационните форми, е официално съгласие с настоящите общи условия, включително техни промени.

т. 9 Предоставяйки своите данни, Вие се съгласявате Проджекта ООД да ги използва за обратна връзка с Вас и за допълнителна комуникация по време на организирането на събитието и след него.

т. 10 По време на събитието не са разрешени снимки, видеозаписи и аудиозаписи, за които няма предварително писмено съгласие от Проджекта ООД.

т. 11 Посетителите или участниците са отговорни за всички щети, причинени от тях по време на събитието.

т. 12 Посетителите или участниците в събитието са длъжни да спазват правилата за безопасност на ИНТЕРПРЕД Световен търговски център София.

т. 13 Проджекта ООД не носи пряка отговорност за действията на лекторите и говорителите и за казаното по време на семинарите, конференциите и конгресите, които организира или управлява, тъй като няма пряк контрол върху лекторите и говорителите и информацията, която те представят.

т. 14 Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия при необходимост.