Регистрирай се!

Регистрация


 

Вид регистрация

 

Цена в лева

 

Текуща цена (местата с преференциална цена са изчерпани)

Участие в семинар „Машина за пари за милионери“ на

Роберт Ролих, 31.03.2015 г.

Стандартна регистрация (ограничен брой места)

 

145 лв.

 

145 лв.


Регистрирай се

Участие в семинар „Машина за пари за милионери“ на

Роберт Ролих, 31.03.2015 г.

VIP регистрация (ограничен брой места)

  • с осигурено място на предните редове пред сцената
  • с включен специален персонален сертификат за участие, подписан от Роберт Ролих

 

175 лв.

 

175 лв.


Регистрирай се


*Забележки:

  1. Всички видове регистрации включват кафе паузи;
  2. Всеки регистриран участник може да бъде заменен със друг;
  3. Местата се запазват по реда на получените плащания;
  4. Цените са в лева без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

**Броят на местата, особено на тези с преференциална цена е ограничен. Организаторите си запазват право на промяна на цените и броя на местата и/или срока за регистрация на преференциална цена без предварително известие. При отказ от участие или неплащане след изпращане на заявка, лицето няма право да ползва преференциална цена за събитието при последваща регистрация, без изричното писмено съгласие на организатора.